فرایند پذیرش کارآموز در مؤسسه رعد فاطمیه

 

 پس از تماس توان­یابان با مؤسسه و حصول اطمینان از جسمی حرکتی بودن نوع معلولیت، وقت پذیرش (روز و ساعت ملاقات) مشخص و اعلام می­گردد.

 در موعد مقرر کارآموز با همراه داشتن مدارک مورد نیاز شامل:

  • 1- معرفی نامه یک ساله ازسازمان بهزیستی تحت پوشش بر اساس منطقه اسکان مددجو
  • 2- شناسنامه و کارت ملی
  • 3- کارت بهزیستی
  • 4-آخرین مدرک تحصیلی
  • 5- مدرک پزشکی 
  • 6- دو قطعه عکس 4*3

 به مؤسسه مراجعه  و علاوه بر تکمیل فرم پیش ثبت نام ، توسط مسئول فنی مورد ارزیابی قرار می گیرند. پس ارزیابی، متناسب با نوع پذیرش کارآموز، ثبت نام دوره انجام می پذیرد. همچنین با توجه به عنوان دوره ، سطح بندی کارآموزان توسط مربی مربوطه قبل از شروع دوره انجام خواهد گرفت. پس از اتمام دوره و شرکت در آزمون فنی حرفه ای  و اخذ گواهینامه، معرفی نفرات برتر توسط مربی مربوطه به واحد اشتغال صورت می پذیرد و کارآموز به مشاغل مرتبط معرفی می­گردد. در صورت ارائه گواهینامه پایان دوره و تائید مربی استفاده از تسهیلات وام قرض الحسنه تا سقف 15 میلیون تومان بمنظور ایجاد مشاغل خانگی به کارآموز اعطا می­گردد.