موسسه خیریه خدماتی آموزشی رعد فاطمیه قم، با شماره ثبت 354 از پاییز سال 91 برای اولین بار در استان قم با هدف توانمندسازی معلولین جسمی حرکتی و به منظور کسب استقلال اجتماعی و ارتقائ کیفیت زندگی آنان ارائه خدمات نمود و آموزشهای مهارتی فنی حرفه‌ای، خدمات کاملا رایگان توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی)،  مددکاری و مشاوره، کاریابی و اشتغال حمایتی  ارایه می نماید. کارآموزان با استفاده از دوره های آموزشی به سطح کار آموختگی رسیده و سپس از فرصت‌های شغلی پایدار و روش نوین اشتغال حمایت شده برای اثبات توانمندی خود سود می‌برند.

مهم ترین هدف این مؤسسه تغییر نگاه ترحم آمیز به معلولیت وایجاد دیدگاه به عنوان یک انسان متعالی و توانمند که قادر به انجام امور خود وفعالیت های اجتماعی می باشد، است.

مهم ترین هدف توانبخشی موسسه، بازتوانی نیروی از دست رفته یا پیشگیری از تحلیل رفتن قوای جسمی اشخاص است که با فیزیوتراپی کاردرمانی و گفتار درمانی محقق می شود.

اصلی‌ترین وظیفه واحد مددکاری ارا ئه خدمات اجتماعی و کمک سازمان های اجتماعی و حمایتی مراکز درمانی و موسسات حرفه‌آموزی و خیرین محترم به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت است.

در واحد روانشناسی، انجام مشاوره های روانشناسی فردی و گروهی وهمچنین اعضای خانواده توانیاب با هدف پذیرش شرایط جسمانی، ایجاد شناخت از توانایی ها و افزایش اعتماد به نفس، برنامه ریزی و اجرا می شود.

اهداف موسسه:

1.آموزشهای فنی حرفه ای مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معلولین جسمی حرکتی

2.ایجاد تسهیلات و امکانات مقتضی به منظور قادر سازی هر چه بیشتر معلولان با ارائه خدمات جمعی و توانبخشی در جهت خودکفایی

3.کوشش در جهت ارزیابی از آموختگان دوره های کارورزی کارآموزی مطابق با نیاز بازار

4.کوشش در جهت شناسایی خانواده های توان یاب و بی سرپرست و بد سرپرست و کمک در زمینه اشتغال فرزندان آنان از طریق آموزش