موسسه خدمات آموزشی رعد فاطمیه قمکمک به اشتغال

موسسه خیریه خدمات آموزشی رعد فاطمیه قم از پاییز سال ۹۱ برای اولین بار در استان قم با هدف توانمندسازی معلولین جسمی_حرکتی و به منظور کسب استقلال اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان ارائه خدمات نمود. این موسسه آموزش های مهارتی فنی حرفه ای را با رویکرد ایجاد اشتغال، کاملا رایگان ارائه می نماید. کارآموزان با استفاده از دوره های آموزشی به سطح کار آموخته گی رسیده و سپس با استفاده از فرصت های شغلی پایدار و روش های نوین اشتغال حمایتی برای اثبات توانمندی خود سود می برند. کوشش موسسه در جهت ارزیابی از آموخته گان دوره های کارورزی و کارآموزی مطابق با نیاز بازار و همچنین شناسایی خانواده های توان یاب، بدسرپرست و بی سرپرست با کمک در زمینه اشتغال فرزندان آنان از طریق آموزش می باشد.

کمک به رعد

ما برای تامین نیاز‌های مالی و ارائه رایگان خدمات به توانیابان روی کمک خیرین حساب می‌کنیم. همان‌طور که تا امروز این کمک به رونق موسسه خیریه رعد کمک کرده است.

دوره های آنلاین

آموزش آنلاین فرآیند یادگیری و کسب مهارت را در بستر اینترنت فراهم می کند. در موسسه رعد فاطمیه قم دوره های آموزش حضوری با رویکرد ایجاد اشتغال و درآمد زایی و با هدف تولید آثار هنری و صنایع دستی توان یابان برگزار می شود. از این رو، این موسسه امکان آموزش آنلاین را برای عزیزانی که امکان استفاده از دوره های حضوری را ندارند نیز با همان کیفیت، فراهم آورده است.

بازارچه

بازارچه به یک فعالیت اقتصادی خاصی اطلاق می شود که طرفین آن نه برای تامین اهداف مالی و اقتصادی بلکه برای ایجاد امیدواری و انگیزه در این فعالیت مشارکت می کنند. موسسه رعد فاطمیه قم با برگزاری بازارچه های خیریه بصورت ادواری امکان نمایش و خرید آثار هنری توان یابان را برای سایرین فراهم نموده و بدین ترتیب بستری برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی توان یابان با ارائه آثار تولیدی ایجاد می کند. با حضور سبزتان در این بازارچه های نیکوکاری به کار آموزان رعد فاطمیه قم امید و استقلال را هدیه دهید.