تماس ثابت: 32859200 – 32855886 – 32855887

آدرس: بلوار الغدیر – بعد از کوچه 21 – قبل از پل عابر دانشگاه قم سمت راست – جنب نانوایی سنتی

کد پستی: 3716193183صندوق پستی: غیر فعال است

ایمیل : raadqom@yahoo.com
آدرس اینستا
raad.qom@