برنامه ریزی مناسب جهت تأمین نیازهای ضروری و حقوق شهروندی توان یابان و عملیاتی کردن آن با اولویت تسهیل در تردد و حمل و نقل افراد معلول ، همچنین پیاده سازی طرح جامع و مناسب سازی فضاها و معابر شهری و در دسترس پذیری امکاناتی که با توجه به مشکلات موجود مانع حضور فعال توان یابان در جامعه می شود از جمله خواسته ها و انتظارات معلولین از مسوولان اجرایی مدیریت شهری و شورای شهر است. وظیفە شهرداری تسهیل کننده امور معلولان است. شهرداری می تواند با عملکرد مناسب در حوزه مدیریت شهری، کاهنده مشکلاتی باشد که در سطح شهر در مسیر راه برای معلولان وجود دارد.

ایجاد تسهیل در واگذاری فضا و جانمایی آنها در پارک ها و اماکن عمومی توسط شهرداری با پرداخت اجاره حداقلی بمنظور ارائه صنایع دستی و محصولات تولیدی توان یابان در راستای ایجاد اشتغال و استقلال آنان ضروریست.

با توجه به نیاز معلولان در حوزه مسکن، شهرداری می تواند با همکاری واحد عمرانی استانداری و اداره راه و شهرسازی طرحی مبنی بر اختصاص قطعه زمین و ساخت شهرکی با تمام امکانات ویژه معلولان با همکاری طراحان شهری و شهرسازی بمنظور ارتقای کیفیت زندگی معلولین ارائه دهد.

ایجاد دبیرخانه ای جهت رسیدگی به امور معلولان به عنوان جامعه هدف و کمیته بندی آن برای رسیدگی به مشکلات این قشر بسیار مثمر ثمر خواد بود. همچنین توجه به مباحث فرهنگی در حوزه معلولیت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به دلیل نیاز مضاعف افراد معلول به حمایت و پشتیبانی، حوزه های مختلف مدیریت شهری در این زمینه باید بازنگری گردد.

در حوزه ورزش، تخصیص تجهیزات و امکانات ویزه معلولین در فضاهای ورزشی، پارک‌ها و بوستان‌ها و همچنین ارائه خدمات ویژه و رایگان به معلولین و فراهم اوردن سازو کاری برای اموزش امورات در زمان حریق و حادثه به آن‌ها .

فرهنگ سازی در مورد نحوه برخورد مناسب، تشویق عموم به هر گونه کمک و همراهی، دفاع از جامعه معلولان، مناسب سازی و خدماتی از این دست که زمینه ساز رفاه و آسایش معلولین در جامعه است.

در حوزه درمان، بمنظور ارایه خدمات آب درمانی و بهره برداری از استخر موجود در مؤسسه که نیاز به استقرار کف متحرک دارد (کف متحرک امکان استقرار توان یابان با ویلچر در ارتفاع مناسب از آب امکان پذیر می گردد) نیازمند کمکهای ارگانهای مرتبط هستیم.

همچنین تجهیز کارگاه های جدید در این  مؤسسه در راستای ایجاد اشتغال برای توان یابان از اهمیت ویزه ای برخوردار است.

از کلیه مدیران استان بویژه استاندار محترم و خیرین بزرگواردعوت می گردد از این موسسه  بازدید و با فعالیتها و خدمات عام المنفعه موسسه آشنا و در راستای بهبود و ارتقای کیفیت و توسعه خدمات مساعدت و همکاری نمایند.