الزامات انضباتی کار آموزان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 

مصوب مورخ 12/ 12/ 1396 هیات نظارت مرکزی

 
 1. 1. کارآموز موظف است در طی دوره آموزشی موازین اسلامی و اخلاقی، پوشش مناسب، مقررات سازمان و آموزشگاه را رعایت نماید.
 2. 2. کارآموز موظف است مطابق برنامه تدوین و توافق شده از طرف آموزشگاه در برنامه‌های آموزشی (تئوری و عملی)حضور داشته باشد.
 3. 3. کارآموز موظف به رعایت بهداشت، پاکیزه نگه داشتن فضای آموزشگاه، نظافت کارگاه – تجهیزات – لوازم آموزش و همکاری گروهی با سایر کارآموزان و مسئولین ذیربط (موسس، مدیر و مربی) می باشد.
 4. 4. انتشار و توزیع هرگونه کتاب، جزوه، اطلاعیه، بروشور، لوح فشرده و سایر موارد مشابه غیرمجاز اکیداً ممنوع می باشد.
 5. 5. هر نوع انجام تبلیغات و هواداری از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و تشکل های غیر قانونی، گروه‌ک های وابسته و منحرف و فرقه های ضاله ممنوع می باشد.
 6. 6. ضبط صدا و تصویر از مراحل آموزش و کارآموزان از سوی کارآموز ممنوع می باشد.
 7. 7. در صورت غیبت کارآموز، جبران عقب افتادگی آموزشی به عهده کارآموز است.
 8. 8. در صورتی که میزان غیبت کارآموز بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب باشد، آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی) ملغی نماید. لذا کارآموز هیچگونه حقی در مورد استفاده از ادامه دوره آموزشی نخواهد داشت و مسئولیتی نیز متوجه آموزشگاه نخواهد بود.(غیبت موجه به آن دسته از غیبت هایی اطلاق می گردد که با اطلاع و اجازه قبلی از آموزشگاه و بدون یا بدون اطلاع و اجازه قبلی به علت حوادث پیش بینی نشده از قبیل: بیماری، فوت بستگان و… کارآموز نتواند در کلاس حاضر شود).
 9. 9. کارآموز موظف است در حفظ و مراقبت از وسایل خویش کوشش و توجه نماید و در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشی آموزشگاه اهتمام ورزد. بدیهی است چنانچه کارآموز خسارتی به تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ساختمان واحد آموزشی یا سایر کارآموزان وارد آورد، موظف است که خسارت وارده را جبران نماید.
 10. 10. کارآموز موظف به امضا و ثبت حضور خود در دفتر حضور و غیاب روزانه در دوره مربوطه در آموزشگاه می باشد (به صورت دستی یا الکترونیکی).
 11. 11. کارآموز موظف است تسویه حساب مالی دوره آموزشی را حداکثر تا قبل از معرفی به آزمون با آموزشگاه انجام دهد.

ضوابط و قوانین شرکت در دوره های آموزشی موسسه رعد فاطمیه قم که کلیه کارآموزان ملزم به رعایت موازین آن می باشند:

 

1_شرکت کارآموز در تمام کلاس های مقرر تا پایان دوره

 • 2_شرکت در آزمون  کتبی و عملی در پایان دوره
 • 3_حضور به موقع در کلاس ( ساعت 9 ) و عدم خروج از کلاس تا پایان زمان کلاس (ساعت 13)
 • 4_حضور به موقع در کلاس های آنلاین و انجام تکالیف در ساعات مقرر
 • 5_رعایت ادب و اخلاق و نظافت در کلاس
 • 6_حفظ فاصله کارآموزان در کلاس (حداقل یک متر) و استفاده از ماسک
 • 7_همراه داشتن ابزار مورد نیاز و عدم استفاده از وسایل دیگر کارآموزان
 •  8_استفاده از ابزار کمک آموزشی موسسه با اجازه مربی و تحویل آن بعد از اتمام کلاس
 •  9_عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس