فرایند پذیرش کارآموز در موسسه خدمات آموزشی رعد فاطمیه قم:

 

پس از تماس توان یابان  با موسسه  و حصول اطمینان  از جسمی حرکتی  بودن نوع معلولیت، وقت پذیرش  (روز و ساعت ملاقات) مشخص و اعلام می گردد.

در موعد مقرر کارآموز با همراه داشتن مدارک مورد نیاز شامل:

1- معرفی نامه یک ساله ازسازمان بهزیستی تحت پوشش بر اساس منطقه اسکان مددجو

2- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

3- کارت بهزیستی

4-آخرین مدرک تحصیلی

5- مدرک پزشکی

6- دو قطعه عکس 4*3

به موسسه مراجعه  و علاوه بر تکمیل فرم پیش ثبت نام ، توسط  شورای پذیرش (شامل ۵ گروه: 1- آموزش  2- اشتغال 3- توانبخشی ۴- روانشناسی ۵- مددکاری) مورد ارزیابی قرار می گیرند.

پس از تشکیل جلسه ارزیابی توسط شورا، متناسب با نوع پذیرش کارآموز، ثبت نام  دوره انجام می پذیرد.

لازم به ذکر است جهت  پذیرش کارآموز در دوره های آموزشی، سنجش پیش نیاز دوره توسط  تیم ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط احراز دوره و توانمندی کاراموز الزامی است.

همچنین با توجه به عنوان دوره، سطح بندی کارآموزان توسط مربی مربوطه قبل از شروع دوره انجام خواهد گرفت.

پس از اتمام دوره و شرکت در آزمون فنی حرفه ای  و اخذ گواهینامه، معرفی نفرات برتر توسط مربی مربوطه به واحد اشتغال صورت می پذیرد و کاراموز به مشاغل مرتبط معرفی می گردد.

در صورت ارائه گواهینامه پایان دوره و تایید مربی استفاده از تسهیلات وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان بمنظور ایجاد مشاغل خانگی به کاراموز اعطا می گردد.